تبلیغات
بانک مقالات مشاوره تحصیلی - چرا و چگونه برای آزمون‌های آزمایشی آماده شویم؟
بانک مقالات مشاوره تحصیلی            


1800 مقاله روانشناسی در وبلاگ دیگر من

بانک جامع مقالات روانشناسی و مشاوره

بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 22 خرداد 1388

برای کسب موفقیت در آزمون سراسری باید چندین عامل در کنار یکدیگر قرار گیرند که به مهمترین آنها اشاره میکنم:

۱) شناخت خود و قابلیتهای فردی

اگر بخواهیم در این قسمت بحث کنم، باید ساعتها بنویسم، ولی خیلی خلاصه باید بگویم که اینقدر کلمههای ”نمیتوانم، نمیتوانم، نمیشه، دیر شده!“ و خیلی از جملههای منفی دیگر استفاده نکن و به یک تغییر اساسی، ولی کوچک فکر کن و از همین الان هم شروع کن.

 

۲) تعیین هدف با توجه به قابلیتهای فردی

هدف، خود را کوتاه در نظر نگیر، تنها به فکر ورود به دانشگاه نباش، به فکر این باش که بعد از تحصیلات، بتوانی خدمتی به جامعهٔ خود داشته باشی: در این صورت، مطمئن باش دنیا هم به دنبالت خواهد آمد.

۳) برنامهریزی منسجم و تلاش و استقامت در تحقق آن:

بعد از تعیین هدف۷ با یک برنامهریزی منسجم و تلاش و پشتکار، حرکت خود را آغاز کن، برنامهریزی در این نبرد، شامل چند قسمت میباشد:

الف) خواندن درسهای سه سال دبیرستان و پیشدانشگاهی

ب) شرکت در آزمونهای آزمایشی

ج) تزیه و تحلیل آزمونهای آزمایشی و رفع اشکالهای آنها و درس عبرت گرفتن از آنها.

۴) توکل بر خداوند مهربان

با توکل بر خداوند متعال، میتوانی بر بسیاری از مشکلهای این دوره از قبیل ترس، اضطراب، استرس و ... غلبه کنی، به دلیل اینکه تو تلاش خود را میکنی؛ بقیه را به خدا واگذار کن چون ”ما مأمور به انجام تکلیف هستیم نه نتیجه“.

اما در این مبحث و در این مجال به بند شماره ۳ برمیگردیم و قسمت (ب) را توضیح میدهم ولی بدان اگر این چهار بند را انجام دهی، نتیجهٔ خوبی در انتظار تو است.

● شرکت در آزمونهای آزمایشی

به منظور ایجاد آمادگی لازم برای شرکت در آزمون اصلی، لازم است در چندین آزمون شرکت کنی تا هدفهای زیر تحقق یابد:

۱) سنجش از خود و کارهای انجام شده در طی سه چهار هفتهای گذشته.

۲) آشنائی و عادت با فضای آزمون که مهمترین اثر آن، کاهش استرس حاکم بر جلسه میباشد.

۳) روشن شدن نقاط ضعف و قوت در درسهای مختلف و برنامهریزی صحیح و مناسبتر برای آزمون بعدی.

که البته مزایای بسیار دیگری نیز در این خصوص وجود دارد که مجانی برای توضیح آن نیست.

اما قبل از ارائهٔ راهکارهای مطالعاتی برای آزمونهای آزمایشی، اجازه بدهید کمی از زبان خودتان برایتان بگویم!پ!:

▪ تا از مدرسه به خانه برسم، دیگر خستهام و حوصلهٔ درس خواندن ندارم!

میدانم تکلیفهای مدرسه را انجام بدهم یا درسهای پایه را بخوانم؟!

▪ اگر درسظهای پیش و مدرسه را بخوانم، درسهای پایه میماند و باعث میشود که همان درس پیش را هم نتوانم درست بخوانم، چون اعصابم خُرد میشود!

▪ تا یک درس را شروع میکنم، دو ساعت میگذرد و وقت خوابیدن میرسد و بقیهٔ درسها میماند!

▪ یک نگاه به برنامهٔ آزمون بعد و یک نگاه به کتابهای زیاد باقی مانده و نخوانده، دیوانهام میکند!

▪ بهتر است امسال رو بیخیال بشم و بزارم برای سال بعد، چون تا الان هیچ کاری نکردهام!

یادت باشد که تستهای کنکور نه فقط از درسهای پیش است و نه فقط از درسهای پایه، بلکه میتوان گفت به طور میانگین ۵۰ درصد از درسهای پیش و ۵۰ درصد از درسهای پایه است، بنابراین تنها اکتفا کردن به یکی از آن دو، ما را به سرانجام خوبی نخواهد رساند. پس با این حجم زیاد چه باید کرد؟!

بیشتر داوطلبان کنکور، دانشپژوهان پیشدانشگاهی هستند. دانشپژوهانی که به منظور معمول تا ساعت ۲ الی ۳ بعدازظهر در محیط مدرسه هستند و تا به منزل برسند، ساعت ۴ بعدازظهر میشود.

پس باید بدانید که چگونه درسهای پیش و پایه را به موازات هم بخوانید تا نتیجه بگیرید:

یک قاعدهٔ کلی را هرگز فراموش نکنید که مرور درسها تا ۱۲ ساعت بعد از آموزش اولیهٔ آن، کمک خواهد کرد تا ۸۰ درصد مطالب در ذهن شما شکل بگیرد و فراموش نشود و اگر به فردا یا فرداهای دیگر سپرده شود، بازدهی آن به کمتر از ۵۰ درصد کاهش مییابد. سع یکنید مطابق با برنامهٔ کلی زیر حرکت کنید:

۱) درسهای هر روز را همان روز مطالعه کنید. (نکتهٔ بسیار مهم) شروع کار شما در منزل باید با درسظهای همان روز و مرور آنها باشد که حسهای بسیار دارد از جمله اینکه چون در سرا تازه یاد گرفتهاید، برای مرور و انجام تکلیفهای آن، وقت زیادی از شما نمیگیرد و این صرفهجوئی مناسبی در وقت شما است.

۳) یکی دو درس از درسهای پایه را هر روز انتخاب کرده و در برنامهٔ خود قرار دهید.یعنی در کنار درسهای پیش، هر روز یکی دو درس ا زدرسهای پایه مطالعه شوند. البته نه به این مفهوم که کل حجم مربوط به آزمون در آن درسهای خاص را یک روزه بخوانی، بلکه مبحثها را باید به چند قسمت تقسیم کنید.

۳) پرکاری تستی در درسها را در همان روز مطالعه انجام ندهید، بگذارید دست کم یکی دو روز از مطالعه بگذرد و بعد پرکاری تستی داشته باشید.

شاید بگوئید که مطلبهای خوانده شده فراموش میشود! به همین دلیل، باید پرکاری تستی با فاصلهٔ مطالعاتی، انجام شود. چرا که اشکالها و نکتههائی که فراموش کردهاید را شناسائی و آنها را دوباره مطالعه میکنید تا یادگیری حاصل شود.

علت فراموشی دلیل و حاصل نشدن یادگیری کامل است، اگر شما تست زدن را به دقت بعد از مطالعه شروع کنید، بیشتر تستها را درست میزنید و از کار خود لذت میبرید که لذتی کاذب است؛ زیرا مطالعهٔ درس در ساعتهای قبل، به شما کمک میکند تا نسبتها را درست پاسخ دهید. پس به خود و حافظهٔ خود فرصت دهید تا مطالب و عیب و نقص آن در ذهنتان شکل بگیرد، سپس به رفع آن اقدام کنید.

۴) کلاس شما در فاصلهٔ بین دو آزمون، تنها به تمام کردن درسها و یکبار مطالعه کردن آنها نباشد. سعی کنید درسظها و موارد آزمون را ۴ تا ۵ روز قبل از آزمون تمام کنید و در این فاصله ۴ تا ۵ روزه، یک مرور و جمعبندی پرکار خود و درسها داشته باشید، چرا که جمعبندی و مرور، بسیار مفید و معجزهآسا میباشند. دور دوم مطالعاتی، به صورت جمعبندی، بازدهی کار شما را دست کم ۲۰ تا ۳۰ درصد بالا میبرد و به دلیل آنکه تنها با مرور و تمرین و تکرار است که مطالب ا زحافظهٔ کوتاهمدت وارد حافظهٔ بلندمدت میگردد، درواقع مرور و تکرار، نتیجٔ کار شما را بسیار تغییر خواهد داد. بهطور حتم این کار را انجام دهید (تمام کردن درسها ۴ تا ۵ روز قبل از برگزاری آزمون)

۵) کار معین در زمان معین را تمرین کنید. برای رسیدن به این توانائی که من در اختیار مطلب و زمان نباشم، بلکه مطلب و زمان در اختیار من باشند، لازم است که زمان بگذارید در شروع، کمی سخت است، ولی با تمرین، مطمئن باشید به توانائیهای بالائی در مطالعهٔ زیاد ولی در زمان کم، دست خواهید یافت. یکی از راهکارهای اصلی در رسیدن به این توانائی، ”یادداشتبرداری“ و ”خلاصهنویسی“ است که خود، مطلبی جدا است که به یاری خدا در فرصتی دیگر به آن میپردازیم.

۶) آزمونهای آزمایشی و نتیجهگیری در آزمونها را جدی بگیرید تا در آزمون اصلی هم بتوانید نتیجهٔ مطلوب را داشته باشید.

● جمعبندی از مطلبهای بالا

۱) در یک روز، تنها به یک یا دو درس اکتفاء نکنید، دست کم سه تا چهار درس را در برنامهٔ مطالعاتی خود داشته باشید (دست کم هم یکی از درسها عمومی باشد)

۲) دانشآمزوانی که به مدرسه میروند، روزی پنج ساعت مطالعه در روزهای مدرسه و ده ساعت مطالعه در روزهایتعطیل را در برنامهٔ خود داشته باشند.

۳) سعی کنید بعدازظهره یک ساعت استراحت (خواب) در برنامهٔ خود داشته باشید. چرا که یک ساعت خواب بعدازظهر برابر است با چندین ساعت خواب شب. (به گفته کارشناسان و پزشکان) به این ترتیب بعد از خواب بعدازظهر، بازدهی مطالعه، بسیار بالا خواهد رفت. خواب بعدازظهر را در برنامهٔ خود قرار دهید، چون نتیجهای معجزهآسائی دارد.

در پایان، یک نتیجهٔ کلی کمی هم تکراری ولی مهم:

▪ کار معین در زمان معین را یاد بگیریم. البته این توانائی و مهارت در تمام مرحلههای زندگی، راهگشا و کارآمد بوده است.

▪ بدانید انجام کار معین در زمان معین، به شما آرامش میدهد.

▪ بدانید انجام کار معین در زمان معین، به شما اعتمادبهنفس خواهد بخشید.

▪ بدانید انجام کار معین در زمان معین، به شما نیروئی افزونتر از قبل خواهد داد.

محیالدین ظاهری
نویسندهٔ کتاب اسرار موفقیت در کنکور و امتحانات

مجله شادکامی و موفقیت   

 

خبرنامه(دریافت مقاله)

Powered by WebGozar

نظر سنجی
آیا با طرح حذف کنکور موافقید ؟ آیا به نظر شما اجرایی است ؟

آمار سایت
  

تعداد مقالات:

کشورهای بازدیدکننده
  free counters
پیوند های روزانه